Az idei év utolsó ülésén fogadta el Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azt a fejlesztési csomagot, amelyben a TRV Zrt. szakemberei által javasolt, legégetőbb vízhálózati fejlesztések szerepelnek a kevesebb sülysápi csőtörés érdekében.

A sülysápi vízhálózat problémái a 80-as évekig vezethetők vissza, hiszen már az építkezésnél rossz minőségű csöveket felhasználva, számos helyen szakszerűtlenül építették ki a hálózatot.

A TRV Zrt. Nagykátai üzemmérnökség területén a sülysápi csőtörések száma a 3-4. legtöbb a 24 település közül.

Bár az ivóvíz minősége kiváló, a meglévő kutak és a rendszer korlátozás nélkül tudja biztosítani a sülysápiak vízvételezését még a legmelegebb időszakokban is, a csőtörések viszonylag magas száma sokszor keseríti meg az itt élők mindennapjait. A rendszer természetesen egyre öregebb, ezzel párhuzamosan pedig egyre több felhasználó egyre nagyobb mennyiséget használ, így egyértelmű, hogy a hálózat terhelése is egyre nagyobb.

Az önkormányzat az elmúlt években is törekedett kisebb-nagyobb fejlesztések megvalósítására, de egy átfogó, nagy hálózati felújításhoz – sok, akár nagyobb településhez is hasonlóan – nincs elegendő saját forrása a városnak.

A leginkább rossz állapotban lévő csövek (Fő út, Pesti út, Vasút u., Dózsa György u.) cserére érett szakaszának hossza meghaladja az 5 kilométert, ami közel egymilliárd forintos beruházás keretében újulhatna meg a jelenlegi számítások szerint.

Az év második felében Horinka László polgármester az illetékes Víziközművekért felelős államtitkári kabinettel és Czerván György országgyűlési képviselővel egyeztetett egy lehetséges hálózati felújításról. Úgy tudjuk, folyamatban van egy KEHOP Plusz pályázat előkészítése, amiből Sülysáp az előbb említett nagyobb felújítást el tudná végezni.

23 millió forintos vízhálózat fejlesztésről döntött a testület decemberben

Addig azonban vannak olyan, kisebb beruházást igénylő lehetőségek is, amelyekkel csökkenteni lehet a rendszer terhelését és így a csőtörések számát is. Erre a célra összesen 23 millió forintot szán 2024 első felében az önkormányzat:

  • A szivattyúrendszer vezérlésébe integrált frekvenciaváltók beépítésével szabályozhatóvá válik a szivattyúk felfutás/lefutás beállítása, ezáltal elkerülhetők a nagy dinamikus terhelések a hálózaton.
  • A frekvenciaváltók mellé okos tűzcsapok telepítését javasolja az üzemeltető, így a hálózat több pontján megfigyelhetővé válik a nyomásérték és a frekvenciaváltók pontosabban beállíthatók.
  • A vízhálózat magas pontjain automata légtelenítők kerülnek beépítésre, mely elősegítené a légtelenítésekkor elhasznált víz mennyiségének redukálását, valamint a rendszerben lévő levegő okozta csőtörések száma is jelentősen csökken.
  • A hálózatba beépített tolózárak száma igen kevés, ezért csőtörés estén nagy területek kerülnek kizárásra a javítás idejére a vízellátásból; indokolt tehát 6 db új tolózár beépítése.
  • A hálózat a beépített érzékelők és az informatikai rendszer kiépítésével távolról is szabályozhatóvá válik, így csőtörés esetén diagnosztizálható a hiba és akár távolról is szabályozhatók a kutak.

A most tervezett fejlesztés tehát egyrészt a víznyomási változások kiegyenlítésével csökkenti a csövek hirtelen terhelését. Másrészt az automata légtelenítők pedig hatékonyabban segítik az egyes csőtörések után a hálózatban keringő és újabb meghibásodásokat okozó légbuborékok távozását a rendszerből. A tolózárak felújítása és beépítése pedig csökkenti a csőtörésekkor kizárandó területek méretét.

Reményeink szerint a most elfogadott fejlesztési csomag is érezhetően csökkenteni fogja a sülysápi csőtörések számát, és ezzel párhuzamosan sikerrel pályázhatunk majd egy átfogó hálózatfelújításra is a közeljövőben.

Katus Norbert alpolgármester