A klímaváltozás napjaink, valamint az elkövetkező évtizedek egyik legjelentősebb kihívása. Az éghajlat változása nem csak globálisan, hanem lokális szinten is jelentősen érezteti hatását, így a negatív következmények mérséklése, illetve a változásokhoz történő alkalmazkodás optimalizálása érdekében végzett stratégiaalkotás nem csak nemzetközi és országos, hanem helyi szinten is kiemelt jelentőségű. Ennek hatására a KEHOP-1.2.1-18-2018-00199 kódszámú, „Klímatudatos Sülysápért” elnevezésű projekt keretében Sülysáp Város Önkormányzata is elkészítette a település klímastratégiáját. A stratégiában megfogalmazott jövőkép szerint a település 2030-ban nyugodt, élhető, lakosságának egészséges és klímabarát környezetet biztosító város lesz, ahol innovatív megoldásokkal a folyamatos fejlődés és a megélhetési lehetőségei adottak. A jövőkép megvalósulása érdekében felépített cél- és intézkedésrendszer meghatározásához részletes helyzetelemzés és helyzetértékelés készült, érintve a helyi természeti, táji és épített környezet, a környezet és a katasztrófavédelem, a társadalom és emberi egészség, a gazdaság, a közmű ellátás, valamint a közlekedés jellemzőit.

A célrendszer három fő pillérre épül: elsőként a mitigációs és dekarbonizációs 12 db célkitűzést tartalmazó pillérre, mely a károsanyag kibocsátás csökkentését, emellett a megújuló energiaforrások részarányának növelését támogatja Sülysápon. A 12 db adaptációs és a felkészülési célkitűzés a megváltozott körülményekhez történő alkalmazkodóképesség növelését segíti, érintve az egészségügy, a szélsőséges időjárás, a települési infrastruktúra, illetve a mezőgazdaság területét. Végül a harmadik pillér 8 db célkitűzése a városvezetés és a lakosság szemléletformálásához, a klímatudatosság erősítéséhez, valamint az állami, a gazdasági, az önkormányzati és a civil szereplők közötti együttműködést támogatásához járul hozzá.

A stratégia teljes tartalmát az alábbi linken keresztül ismerheti meg: https://www.sulysap.hu/?module=news&action=getfile&fid=262769