Az elmúlt időszakban mintha lelassult volna a Vasút utcai vízelvezetés és térburkolás építési üteme. Szerkesztőségünk fontosnak tartotta utánajárni, mi, miért és hogyan történik. Horinka László polgármestert kérdeztük.

Pontosan mi épül a Vasút utcában?

Egy régóta beszédtémát adó és bosszantó problémát igyekszünk megoldani a Vasút utcában. A Vasút utca 0+461-0+487 km sz. között jobb oldalon a vízelvezető árok az üzletek parkolóigénye miatt évtizedekkel ezelőtt eltűnt, betemetésre került – szabálytalanul. Az út tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője pedig a Magyar Közút. Önkormányzatunknak tehát nem lenne ebben az utcában sem útépítési, sem csapadékvíz-elvezetési feladata. Ennek ellenére, keresve a probléma megoldását, évekkel ezelőtt elkezdtünk egy egyeztetési folyamatot az érintett üzletek tulajdonosaival és a Magyar Közúttal, hogy az áldatlan állapotok megszűnjenek. Ennek eredményeképpen megterveztettük az érintett szakaszon a csapadékvíz elvezetését – ami csak rejtett módon, terepszint alatt, gépkocsival átjárható formában építhető meg –  és további egyeztetéseket folytattunk az üzlettulajdonosokkal a beruházás finanszírozásáról.

A kép jól szemlélteti a problémát

Visszatérve tehát a kérdésre: Sülysáp, Vasút utca 0+461-0+487 km sz. között jobb oldalon vízelvezető árok és térburkolat jóváhagyott terv szerinti kialakítása a kivitelezői feladat. Az út tengelyétől 5,5 méterre 10 tonna teherbírású TB 30/50/40 mederburkoló elem kerül elhelyezésre. A mederburkoló elem fedése 10 tonna teherbírású 100 cm-es TBF30 vízbeeresztős beton fedéllel történik, a helyszínrajzon jelölt helyeken a beton fedél helyett vízbeeresztős acél rácsot kell alkalmazni, melyek teherbírása szintén 10 tonna. A 31104 j. út (Vasút utca) 0+410 – 0+527 kilométerszelvények között az országos közút burkolatát süllyesztett szegélysor beépítésével kell csatlakoztatni a térkő burkolatból készülő padkához. A TB elemeket követő, 0+527,2 – 0+551,33 km. szelvények közötti szakaszon a kapubehajtók alatt 40 cm átmérőjű vasbeton átereszeket kell elhelyezni. Az átereszek közötti árokszakasz pedig gyephézagos burkolattal ellátott, részben szikkasztóárokként is működő 1:1,5 rézsűvel kialakított nyílt árok lesz. Az elkészült vízelvezető árok jobb és bal oldalán is szilárd burkolattal (aszfalt és térkő) csatlakozik a meglévő burkolathoz, illetve az úttest szélén most megépülő süllyesztett szegélyhez.

A vízelvezető rendszer kiviteli tervét a STRÁG Kft. készítette.

A kötelező közműegyeztetések során a TRV Zrt, mint közmű üzemeltető előírta a Sülysáp, Vasút utca 0+410-0+530 km sz. között jobb oldalon az ivóvízvezeték kiváltását, tekintettel arra, hogy az ivóvízhálózat gerincvezetéke az előregyártott beton elemekből épülő vízelvezető árok alatt helyezkedik el. E miatt az árok építését megelőzte a vízgerinc kiváltása a burkolt területekkel érintett szakaszon.

Ilyen vízvezeték került a földbe, miután összehegesztették az elemeket

Tehát akkor az üzletek tulajdonosai is részt vállalnak a költségek finanszírozásában? Hogyan oszlanak meg a költségek? Egyáltalán mennyibe fog mindez kerülni?

Az első, mindent megelőző költség a tervezési költség volt, amit a 2019-ben megrendelt és 2020-ban elkészült tervekért fizetett ki az önkormányzat. Ez bruttó 635 ezer Ft volt. A következő munkafázis a vízvezeték kiváltása. Ennek a költsége bruttó 6,48 millió Ft volt. A vízvezeték két végének élőre kötését és az érintett szakasz fogyasztóinak átterhelését csak a vízszolgáltató végezheti, ezért azt a TRV Zrt.-től kellett megrendelnie az Önkormányzatnak. Ennek költsége bruttó 869 ezer Ft volt. A következő munkafázis az árok építése és a kapcsolódó szegélyépítés, burkolatépítési munkák. Ez összesen 23,5 millió Ft.

A teljes költség tehát bruttó 31,5 millió Ft.

Az üzlettulajdonosokkal a költségeket csak az ároképítés vonatkozásában osztottuk fel, mégpedig hosszarányosan. A megállapodás szerint az üzlettulajdonosok mindösszesen 16,75 millió Ft finanszírozását vállalták. Ebből következik, hogy az önkormányzat költsége 14,75 millió Ft lesz.

Ki lett végül a kivitelező? Volt-e értelme a korábbi felhívásnak, melyben kivitelezői ajánlásokat, javaslatokat kért az önkormányzat?

A felhívásomra összesen négy cégre vonatkozóan érkezett ajánlás. Ebből kettő nem is reagált a megkeresésünkre. A harmadik ajánlott cég vezetője érthetetlen okból személyes találkozót kért az ajánlati határidő előtt. Ezt nem tartottam sportszerűnek, ezért csak a határidő után találkoztam vele – Ő adott ugyan ajánlatot, de versenyképtelen volt. A negyedik ajánlott céggel pedig már évtizedek óta együtt dolgozunk, számtalan sülysápi beruházás megvalósítása kötődik a nevükhöz, ők a GEOSZOLG Kft. Végül éppen ők voltak azok, akik a legkedvezőbb ajánlatot adták. Természetesen rajtuk kívül minden sülysápi és környékbeli, a feladat elvégzésére alkalmas vállalkozástól kértünk be ajánlatot.

Szomorúan kell megjegyeznem, hogy az ajánlatadásra felkért sülysápi cégek közül csak egytől érkezett árajánlat.

A teljes képhez hozzátartozik még, hogy a finanszírozás bonyolultsága, a több munkafázis és a bevonandó alvállalkozók miatt végül az önkormányzat városüzemeltető cége a TÁVÜSZ Kft. lett a fővállalkozó, aki a Geoszolg Kft. alvállalkozásában valósítja meg a projektet.

Végül térjünk rá arra a kérdésre, ami minden bizonnyal sokakat foglalkoztat! Mennyi ideig lesz „feltúrva” a környék, illetve mikor áll helyre a rend? Azaz milyen határidővel végzik a munkát?

Az üzletek működését biztosítandó, csak szakaszosan lehet elvégezni a munkát. 25-30 méteres szakaszokra bontva a teljes munkaterületet, mintegy 2 hónap alatt végezhető el ez a munka ezen az áron. Természetesen lehet rövidebb határidőt kitűzni, de akkor meredeken emelkedik a kivitelezési költség is. A vízszolgáltató által előírt vízvezeték kiváltás növeli ezt az intervallumot. A vízvezeték kiváltása szeptember 8-án kezdődött meg és szeptember 30-i határidővel kellett elkészülnie – ez határidőn belül el is készült, az új vezeték élőre kötésével és a fogyasztók átterhelésével.

Szeptember 8-án megkezdődött a vízvezeték kiváltása

Október elsejével kezdődött meg az árok-, szegélykő- és burkolatépítés. Ennek a határideje november 30. Kedvező időjárási körülmények esetén nem kizárt, hogy a határidő előtt 1-2 héttel befejeződhez az építkezés, de november 30. az irányadó határidő.