A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület 2019-ben Tápió mentéért díjat alapított azzal a céllal, hogy elismerje azokat a személyeket, akik munkájukkal sokat tettek a Tápió mentéért. A díjat évente legfeljebb három személy kaphatja meg, illetve ezen felül egy-egy személy posztumusz, fiatal tehetség, valamint mecénás kategóriában. Az elismerés pénzjutalommal nem jár, a díjazottak elismerő oklevelet és emlékérmet vehetnek át.

Jelölt lehet a „Tápió mentéért díj” elismerésre bármilyen természetes személy, aki a Tápió mentén, vagy a tájegységen kívül él, elévülhetetlen érdemei alapján pedig méltó lehet a kitüntetésre. Az elismerésre javasolt személy bármilyen területen végzett kimagasló munkássága felterjesztésre érdemes, ha az a Tápió mente valamelyik településén vagy a Tápió mentéért valósult meg. A benyújtott jelölések elbírálásánál kiemelt figyelmet kapnak azok a jelöltek, akiknek tevékenységi körébe tartozik a kulturális örökségvédelem, a néprajzi értékek, helyi hagyományok őrzése, az épített örökség védelme, a szellemi örökség átörökítése, természeti értékeink megőrzése, az oktatás, valamint az identitástudat erősítése, illetve mindezek megvalósításának segítése. További elbírálási szempont, hogy a jelölt személy és munkássága helyi, regionális, országos vagy nemzetközi szinten szerzett-e hírnevet a Tápió mentének. Posztumusz-díj esetében ugyanezek a szempontok érvényesek, melynek egyetlen kritériuma, hogy a díj átadásának napjától számított, 15 évnél régebben elhunyt személyek (2008. november 10. előtt elhunyt személyek) nem terjeszthetők fel.

A Blaskovich fivérek által Tápiószele és Tápiószentmárton határában, Sőregpusztán megtalált szkíta aranyszarvas

Jelölt lehet „Tápió mente fiatal tehetsége” díj elismerésre bármilyen természetes személy, aki a Tápió mentén, vagy a tájegységen kívül él, elévülhetetlen érdemei alapján pedig fiatal életkora ellenére méltó lehet a kitüntetésre. Az elismerésre javasolt személy bármilyen területen végzett kimagasló munkássága felterjesztésre érdemes, ha az a Tápió mente valamelyik településén vagy a Tápió mentéért valósult meg. A benyújtott jelölések elbírálásánál kiemelt figyelmet kapnak azok a jelöltek, akiknek tevékenységi körébe tartozik a kulturális örökségvédelem, a néprajzi értékek, helyi hagyományok őrzése, az épített örökség védelme, a szellemi örökség átörökítése, természeti értékeink megőrzése, az oktatás, valamint az identitástudat erősítése, illetve mindezek megvalósításának segítése. További elbírálási szempont, hogy a jelölt személy és munkássága helyi, regionális, országos vagy nemzetközi szinten szerzett-e hírnevet a Tápió mentének. Fontos kritérium, hogy 15-30 év közötti kell legyen a felterjesztett életkora.

Jelölt lehet „Tápió mente mecénása” díj elismerésre bármely természetes személy vagy cég, mely esetben jól követhetően megismerhető a Tápió mentén, a Tápió mentéért végzett támogatási tevékenysége és kiemelt támogatási körébe tartozik a kulturális örökségvédelem, a néprajzi értékek, helyi hagyományőrzés, az épített örökség védelme, a szellemi örökség átörökítése, természeti értékeink megőrzése, az oktatás, tehetséggondozás, valamint az identitástudat erősítése céljából megvalósuló önzetlen anyagi támogatása.

„Tápió mentéért díszoklevél” kerül adományozásra a kuratórium részéről, melynek adományozásáról saját hatáskörben döntenek. A díj a Tápió mentéért díj kritériumainak értelmében kerül kiosztásra, melyet bárki kaphat (magánszemély, civil szervezet, vállalkozó, cég, önkormányzat, közösség, közszereplő, stb.)

Jelölő személy: bárki tehet felterjesztést
A jelölt szakmai életútját és munkásságát (mecénás esetében támogatási tevékenységeit) bemutató pályázati anyagot (maximum 2-3 oldal, kötetlen formai követelmény) az alábbi címre kérjük beküldeni, kizárólag postai úton: Blaskovich Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület, 2766 Tápiószele, Múzeum u. 13.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Tápió mentéért díj – 2023”
Kérjük feltüntetni a jelölő fél, valamint a jelölt pontos elérhetőségeit is a felterjesztésben (név, cím, telefonszám, email)!
A felterjesztés határideje: 2023. október 10. (ezen a napon postai bélyegzővel ellátott és feladott felterjesztést még elfogadjuk)
A díj átadásának időpontja: 2023. november 10. péntek 18h
A díj átadásának helyszíne: Blaskovich Múzeum, 2766 Tápiószele, Múzeum u. 13.
A díjátadó ünnepség fővédnöke: Szabó István – Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke

Minden évben a Blaskovich fivérek által Tápiószele és Tápiószentmárton határában, Sőregpusztán megtalált szkíta aranyszarvas napjához (1923. november 08). közeli időpontban kerül az ünnepség megrendezésre.
Az előző évben felterjesztett, de elismeréssel nem jutalmazott személyeket automatikusan az idei felterjesztettek közé soroljuk (minden felterjesztés érvényes a következő évben is, amennyiben nem került díjazásra).

A díj kuratóriumának tagjai:
Dr. Terék József – Pest Vármegye Önkormányzatának kulturális szakreferense, népzenekutató, zeneszerző, a kuratórium elnöke
Terék Mihály – Blaskovich Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület elnöke, Arany János díjas pedagógus
Gócsáné Dr. Móró Csilla – MMgMK Blaskovich Múzeum nyugalmazott igazgatója, történész, Tápiószele díszpolgára
Katus Norbert – Összefogás Sülysápért Egyesület elnöke, Sülysáp Város alpolgármestere
Dr. Baksa Brigitta – Budapesti és Pest megyei Regionális Príma díjjal kitüntetett etnográfus, Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára
Tarnavölgyi László – Pest Megyei Média díjjal kitüntetett népművelő, az egykori Tápiókultúra.hu szerkesztője

A 2023. évi Tápió mentéért díj ünnepi műsorával egybekötött díjátadó ünnepség fő támogatója: Blaskovich Múzeum Baráti Köre, Tápiószele

AZ IDŐPONTVÁLTOZÁS JOGÁS FENNTARTJUK!

A díjjal kapcsolatos további információk:
Blaskovich Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület
2766 Tápiószele, Múzeum u. 13.
email: szelemuzeumbarat@gmail.com
terek.jozsef@gmail.com
Tel:0653/380-157