A Tápió mente egyetlen gótikus műemlék temploma a több mint 500 éves Kisboldogasszony templom. „A templom már a középkorban is állt, valószínűleg Szent István király templomépítő törvénye eredményeként is épült itt egy kis templom, mely azonban teljesen megsemmisült.” „Össze van benne keveredve a román és a gót stil, ami a XIII. század építészetére vall. A tornyot és az oldalkápolnát csak későbben építették hozzá és pedig, ha helyesen van megfejtve a toronyablak alá vésett évszám, 1498-ban.”

Az épület a 150 éves török megszállást túlélte, csak a boltozata szakadt be. A törökök kiűzése után a korábban többször elmenekült, de újból visszatelepült „nép áldozatkészségéből restaurálták”. A rombolásokat kijavították, a falakat újjáépítették, a bejáratot is helyreállították 1690-ben. A főhajó bal oldalát lebontották és egy kápolnát építettek hozzá. Ekkor épülhetett a kripta is. „Sőtér Gábor generális osztozott másokkal a sülyi földeken, azokkal együtt állították helyre a török kivonulása után maradt templomot, ezt igazolja, hogy a többi birtokossal együtt osztozott a Sőtér család a kriptán.” A falu földesurai: a Bosnyák, gróf Koháry és Eszterházy család.

A XVIII., XIX. és a XX. században folyamatosan végeztek állagmegóvó javításokat, bővítéseket. A kegyurak és feleségeik rendszeresem megajándékozták templomukat lámpákkal, gyertyatartókkal, ostyatartó kelyhekkel, miseruhákkal, lobogókkal, oltárterítőkkel, így a templom egyre csinosabb lett. Hasonló célokra adakoztak a helyi jobbágyok, parasztok és a helyi plébános is.

Tornyát 1819-ben mélyre megvizsgáltatták, majd két öllel megemelték, hogy a harangszó elhallatszon a határba is, az ott dolgozóknak híreket vigyen. A tetejét zsindellyel fedték be.

1933. karácsonyára villanyvilágítást szereltettek be. 1937-ben az templom bal oldali toldalékrészén a famennyezet feletti kápolna oratóriumát lebontották, és ekkor épült meg a jobb oldali kereszthajószárny is. Ezzel lényegében elérte mai külsejét a templom.

1976-ban történt egy nagyobb belső renoválás, amikor belsejét fehérre meszelték, a szószéket és az áldoztató rácsot elbontották, ezek helyére szembemiséző oltár készült és új stáció képek kerültek a falra.

Utolsó külső felújítást 2010-2011-ben végeztek, ekkor a templom külsejét is fehérre meszelték, a teljes tetőszerkezetet, tetőfedést lecserélték. A megújult egykori barokk oltár a jobb oldali hajóban kapott méltó helyet. A templom búcsúja szept. 8-án van.

„Szálljon hangod Istenhez” – Harangok

A Históri Domus alapján egy kis harangtörténelem. Az 1767-ben öntött, 266 fontos (120,66 kg) harang megrepedt ezért ezt 1825-ben újra kellett öntetni. Az előző harang anyagának a felhasználásával a hívek a régi helyébe 271 ¼ fontos (123,04 kg), Szeráfi Szent Ferenc tiszteletére szentelt Es-dúr hangzásút öntettek.

1903-ban a kisebb harangot, („aminek ugyan évszáma nincs, de úgy véljük első volt a törökjárás után a sülyi templomban”), is újra kellett öntetni, mert ez is megrepedt. Ezt a másikhoz G hangra hangolták. Ekkor egy harmadik harang is a toronyba került a haldoklók védőszentjének Szt. Józsefnek a tiszteletére. B hangon szólt.

1917-ben két harangnak is be kellett vonulnia a világháborúba. Január 15-én katonák szerelték le a nagyobbik Es-dúr és a kisebb B hangút. A toronyablakon kidobták és másnap felvirágozva, hívek kíséretében vitték az állomásra.

1925-ben a plébános új harang adakozására szólította a tápiósülyi híveket. Az összegyűlt pénzből egy 163 kg-os, Magyarok Pátronájának (D hangú) és egy 51 kg-os, a betegek patrónusának Szt. Józsefnek tiszteletére szentelt harangot öntettek.

Jelenleg a toronyban három harang lakik.

Nagyharang 335kg, Ø85cm, hangja b1, felirata: „MAGYAROK NAGYASSZONYA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK SÜLYSÁP 2008 ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN”

MAGYAROK NAGYASSZONYA HARANG

Középharang, 70kg, Ø53cm, hangja g2,  felirata: „MAGYARORSZÁGNAK A TÖRÖK HADAKTÓL TÖRTÉNT FELSZABADÍTÁSA UTÁN 1696-IK ÉV TÁJÁN ÚJBÓL FELÉPÍTETT TÁPIÓ-SÜLYI ROM.KAT TEMPLOMNAK EZEN RÉGI HARANGJA A TEMPLOM PÉNZÉN ÉS A BUZGÓBB KÖZSÉGI LAKOSOK ADOMÁNYÁBÓL ÚJRA ÖNTETETT 1903-IK ÉVBEN. SZT. PÁL APOSTOL TISZTELETÉRE ÖNTÖTTE ÉS FELSZERELTE THÚRI J ÉS FIA FERENCZ B.PESTEN 1903”

SZENT PÁL HARANG
SZENT JÓZSEF HARANG

A kis, lélekharang, 48kg, Ø44cm, hangja b2, felirata: „SZENT JÓZSEFNEK A HALDOKLÓK VÉDŐSZENTJÉNEK TISZTELETÉRE ÖNTETTE A TÁPIÓSÜLYI KAT. HITKÖZSÉG AZ 1925. ÉVI SZENT ÉVBEN EKLÉZSIA HARANGMŰVEK BUDAPEST”

A kripta a templom bal oldalszárnya alatt található. „Lakóit”, a Sőtér, Rakovszky és Tarkó család tagjait igen régen temették ide. A 12 nagy és 2 kis koporsó az eltelt másfél-két évszázad alatt már összeroskadt. A templom közvetlen környékén lévő sírokból előbukkanó csontokat is a kriptában helyezték örök nyugalomra.

Köszönet a Kocsis Lászlónak és Dinnyés Ferencnek, hogy felkísértek a két templom tornyába.

Irodalom: História Domus,    A váczi egyházmegye történeti névtára 1915.