Kedves Sülysápiak!

Nem mindennapi öt éven vagyunk túl.

A 2019-es önkormányzati választást követően, 5 hónap elteltével, jött a COVID, és minden erőforrásunkat a védekezés kötötte le. Az intézményeinket be kellett zárni, a dolgozóinknak új feladatokat kellett találni.

A sokkból még fel sem ocsúdtunk, amikor háború kezdődött a szomszédunkban. Legfőképp az energiaárak emelkedtek, ami mind a lakosságot, mind pedig az önkormányzatot igen hátrányosan érintette. Voltak Magyarországon olyan önkormányzatok, akik a közvilágítás lekapcsolására kényszerültek, vagy az intézmények fűtését voltak kénytelenek korlátozni. Sülysápon, a felelős gazdálkodásnak köszönhetően, nem került sor egyikre sem!

Az Európai Unióval a mai napig tartó viták miatt a Magyarországnak járó uniós források egy jelentős részét blokkolták, így az EU-s pályázatok kiírását is felfüggesztették. Sőt, a korábbi időszakban megszokott hazai pályázatok kiírására sem került sor. Ez egy teljesen új fejlesztési szemléletet igényel a város vezetésétől.

Ebben az öt évben kellett dolgoznunk városunkért. Igyekeztünk minden lehetséges pályázatot kihasználni, és minden saját forrásunkat fejlesztésekre fordítani, a stabil működés megőrzése mellett.

 1. Utak:
 • 2019 őszén fejeztük be a Dózsa György utca középső szakaszának felújítását, majd 2020 nyarán a Dankó utca is megújult.
 • Ezt követően egy alkalommal volt lehetőségünk útépítésre pályázni: a TOP+ pályázat belterületi utak felújítását támogatta. A pályázatot benyújtottuk, és el is nyertük a Kiskókai utca teljeskörű felújítására. A munka néhány héten belül megkezdődhet, melynek keretében az útburkolat felújítása és szélesítése mellett a járda és a csapadékvíz-elvezetés is megújul. A teljes vízvezetéket is kicseréljük ebben az utcában.
 • Sülysápnak óriási szüksége volna további forrásokra belterületi utak fejlesztésére, azonban sajnos erre irányuló, elérhető pályázat 4. éve nem került kiírásra!
 • A külterületi utak fejlesztésére ugyanakkor több pályázat is megjelent. Az egyik alkalommal a Kistelegre és Jakabszállásra vezető utak kaptak zúzott köves útalapot, a másik alkalommal pedig a Régi úri út felújítását végezhettük el.
 • A zártkertekben a Besnyői és a Laky dűlők fejlesztésére 2021-ben 19 milliót költöttünk a zúzottköves útalap elkészítésére. Sajnos a jól járható zúzottköves utakon megnőtt a sebesség, így ezek az utak néhány év alatt erősen leromlottak. Ezért idén egy átfogó javítást kellett elvégeznünk, amelynek keretében a Haleszi dűlőben is megépítettük a zúzottköves útalapot.
 • 2021 őszén végre sikerült elérni, hogy megújuljon a Vasút utca már-már járhatatlan szakasza. Aki még emlékszik az út akkor állapotára, az pontosan tudja, hogy mekkora szükség volt erre a beruházásra!
 • A 31-es főút Sülysáp-Mende szakasz felújítása 2021-ben vette kezdetét, és az év végére teljes körűen el is készült. Ezt követte 2023-ra a „tükrös kereszteződés” körforgalommá alakítása.
 • 2023-ban, látva támogatások elapadását, és, hogy az „ideális” aszfaltutak kialakításához szükséges több milliárd forint elérhetetlen számunkra jelen körülmények között, ezért olyan megoldást kerestünk, amellyel kevesebb pénzből járhatóvá, pormentessé tudjuk tenni a még nem aszfaltozott utcákat. Ennek eredményeképpen kapott mart aszfalt bevonatot 6 utca tavaly ősszel. Ez a program az idén folytatódik, 17 helyszínen újítjuk fel az utakat hasonló megoldással. Mindezt teljes egészében a város önerőből finanszírozza.
 1. Járdák
 • A Dózsa György utca középső szakaszán az útépítéssel együtt új járda is épült. A Dózsa alsó szakaszán 2020-ban, majd a Béke utcában 2021-ben készült új járda.
 • Tavaly a Hevesy parkban, a Vasút, Magdolna, Dózsa, Kossuth utcákban és piactérnél pályázati támogatás nélkül, önerőből építettünk járdát.
 • A 2019-2024-es időszakban 7 km járdát építettünk vagy újítottunk meg. Ezt a munkát idén is folytatjuk.
 1. Parkolók
 • A sülyi templomnál/temetőnél 2023-ban kezdődött meg a parkolóépítési munka, ami 2024-ben fejeződött be. (A vasútállomásokon, a piac közelében, az intézményeknél és a temetőknél így összesen kb. 300 parkolót építettünk meg 2010-től.)
 1. Játszótereink
 • 2006-ben, amikor munkához láttam, egyetlen használható játszótér sem volt Sülysápon. 2010-ig négy helyszínen kialakítottunk egy-egy szabványos játszóteret, amiket később tovább fejlesztettünk, modernizáltunk.
 • Időközben új elemeket (pl. ping-pong asztalokat) is elhelyeztünk a játszótereken. Az ütéscsillapító felületet mind a négy helyszínen öntött gumi burkolatra cseréltük.
 • Jelenleg négy helyszínen, korszerű játékokon, biztonságos körülmények között játszhatnak gyermekeink!
 1. Közvilágítás
 • Idén végre megkezdhettünk a város közvilágításának LED-esítését. 35%-kal nő a közvilágítási rendszerben üzemelő lámpák száma, de 30%-kal csökken a felhasznált energia mennyisége, jelentősen csökken a meghibásodások száma, javul a megvilágítási szint és ezáltal a közlekedésbiztonság és a közbiztonság is. A kb. 150 millió Ft-ból megvalósuló beruházást önkormányzatunk teljes egészében saját forrásból valósítja meg.
 1. Gazdaságfejlesztés
 • Sülysápon a 2000-es évek közepén nem volt ipari park.
 • Az iparterület-fejlesztésnek köszönhetően sikerült megoldást találnunk a helyi gazdaság erősítésére: az új gazdasági területen minden parcellát értékesítettünk, új gazdasági szereplők jelentek meg Sülysápon, aminek eredménye az is, hogy a beszedett helyi iparűzési adó 2023-ra a 2006. évi mérték hétszeresére emelkedett.
 • Ez a többletbevétel nyújtott lehetőséget arra, hogy pl. 2023-ban és 2024-ben már nem csak pályázati forrásból tudtunk beruházást tervezni és végrehajtani, hanem önerőből is.
 1. Helyi közlekedés
 • A sápi részen, a VOLÁN által szépen lassan elsorvasztott korábbi járatot váltottuk ki korábban egy olcsóbb és napi többszöri fordulóval közlekedő helyi autóbusz közlekedéssel, amit már a szőlősi irányba is kiterjesztettünk.
 • A helyi járat ma lényegében minden, közoktatásban, vagy felsőoktatásban nappali rendszerben tanuló diáknak és minden nyugdíjasnak ingyenes, amire a szociális rendeletünk alapján nyújtunk támogatást.
 • 2022 tavaszán nehéz helyzet elé állította az önkormányzatot a korábbi szolgáltató, aki felmondta a szerződést. 2 hónap alatt kellett új megoldást találni a járat működtetésre, amit sikeresen megtettünk.
 • Amikor az utasok a buszra várnak, akkor sem mindegy, hogy milyen körülmények között teszik: 2021-2022-ben 12 új buszvárót telepítettünk, nyolcat felújítottunk.
 1. Egészségügyi ellátás
 • 2020 februárjában adtuk át a 290 millió Ft-ból megépített új épületet, amelyhez 200 millió Ft támogatást kaptunk. A pályázat az egészségügyi alapellátás fejlesztését támogatta, így az épületet az alapellátás érdekében lehet és kell használni: védőnői ellátás, gyermekorvosi ellátás, felnőtt háziorvosi ellátás. Az új épületben jobb körülmények között zajlik a betegek ellátása és az orvosok egymás közötti helyettesítése is gördülékenyebb, hiszen nem kell máshová menni, legfeljebb a folyosó másik végére.
 • 2022-től Dr. Prohászka-Rád Imre gyermekorvos döntött úgy, hogy tevékenységét ezentúl lakóhelyén. Egyelőre nem találtunk orvost, aki átvenné a praxist. Kezdetben Dr. Balog Erzsébet végezte mindkét körzet ellátását, később pedig Dr. Badari Ágnes vállalta ezt a munkát és látja el a mai napig is.
 • A Fő utcai fogászati rendelő vezetése tavaly úgy döntött, hogy a továbbiakban nem kívánnak TB-s ellátást végezni, ezért felmondták az önkormányzattal kötött megállapodást. Új fogorvost kellett találni a megüresedett körzetbe, és be kellett rendezni egy új fogászati rendelőt is az egészségházban.
 • 2021-ben megkezdte működését a sülysápi mentési pont, ami (egyelőre) nem mentőállomás, de mégis közelebb hozza a segítséget. Innen indul és ide tér vissza a nagykátai mentőállomás ide rendelt egyik esetkocsija riasztást követően, jelentősen csökkentve a kiérkezési időt.
 1. Helyi kereskedelmi ellátás
 • Sok megkeresést kapok magam is, hogy „milyen jó volna, ha egyik, vagy másik multi boltot nyitna Sülysápon”. Ezzel kapcsolatban több körben is egyeztettem két német üzletlánccal, akik egyelőre nem tudnak üzletet nyitni Sülysápon, aminek a legfőbb oka az a hatályos, „plázastopként” emlegetett jogszabály, ami nem teszi lehetővé számukra új üzlet építését.
 1. Gyermekek ellátása
 • A bölcsődei és az óvodai ellátás tartozik önkormányzatunk feladatai közé – az iskolai nevelés 2013-tól a Tankerületekhez tartozik.
 • A járás első bölcsődéjét nyitottuk meg 2011-ben Sülysápon! Az elmúlt években a játszóudvarok fejlesztése vált indokolttá: jelentős összegeket kellett fordítanunk az udvarok fejlesztésére, új játékok telepítésére.
 • Az óvodai ellátás 4 telephelye folyamatosan ad számunkra feladatot. A sápi ovi udvarán lévő romos épületből kialakítottunk egy fejlesztő- és tornaszobát, valamint az ovi játszóudvarát is teljeskörűen felújítottuk.
 • A Balassi Bálint utcai és a Mátyás király utcai ovik kiváltását is terveztük, és pályáztunk is egy TOP+ kiírásra, azonban néhány ponttal lemaradtunk a „nagy álomról”: egy új ötcsoportos óvodát szerettünk volna építeni az almáskerti területen. Most még nem sikerült ugyan, de nem adjuk fel, amint lehet, újra pályázni fogunk!
 1. Falumúzeum
 • Több, kisebb összegű támogatásból „összegyúrva” sikerült az épületet kívül-belül felújítani, és a kiállított tárgyakat-eszközöket is újrarendeztük.
 1. Csapadékvíz-kezelés
 • Sok helyen nem kell, nem szabad és sok helyen nem is lehet a csapadékvizet elvezetni, ezeken a helyeken a csapadékvizek szikkasztása lehet a megoldás.
 • Az elmúlt években a legkritikusabb vízkezelési problémákat sikerült megoldani: több utcában építettünk betonelemes vízelvezető árkot, és a vasboltnál kialakuló „tavat” is sikerült „lecsapolni” egy jelentős összegű beruházás keretében, amelyhez az ottani üzletek tulajdonosai/bérlői is hozzájárultak.
 • A Régi úri úton beton árokelemekből épült a teljes szakaszon csapadékvíz-elvezetés.
 • A hamarosan induló Kiskókai utcai beruházás keretében is az egész utcában csapadékvíz-elvezető rendszer épül.
 1. Vízellátás, csatorna
 • Polgármesterségem legnagyobb beruházása volt a település csatornázása. A környezeti szempontokat pedig nem lehet elégszer hangsúlyozni: a csatornázás következtében jórészt megszűnt a szennyvíz kertekbe kilocsolása, vagy a Tápióba engedése. A szennyvíz szikkasztásának befejeztével jelentősen csökkent a talajvíz szintje is, sok helyen ennek köszönhetően szabadultak meg a pincékben álló talajvíztől.
 • Sülysáp egyik legnagyobb problémája az ivóvízhálózaton bekövetkező rendszeres, gyakori és időigényes javítással járó csőtörések magas száma. A 80’-as évek végén létesült ivóvízhálózaton jelentkező hibák közül kiemelendők a gerincvezetékeken keletkező hosszanti, akár 2-5 méteres repedéssel járó hibák. A vezetékrendszer teljes felújítására az önkormányzatnak csak akkor lesz lehetősége, ha ehhez kormányzati támogatást kap, mivel ez több milliárd forintos költséget jelentene.
 • Saját erőből megtesszük, amit meg tudunk tenni: 30 millió forintot szánunk idén kisebb-nagyobb vízhálózati fejlesztésekre.
 1. Térfigyelő kamerák
 • Az első kamerákat 2010-ben szereltük fel, a mai napon már 96 db kamera működik Sülysápon, ami a legtöbb a nagykátai rendőrkapitányság területén. Egy elbírálás alatt lévő pályázatunkban további 14 kamera felszerelése is szerepel.

A nehéz körülmények között is igyekeztünk minél több fejlesztést megvalósítani Sülysápon. Köszönöm az Önök, valamint munkatársaim támogatását is! Van még tervünk, ötletünk a jövőre nézve is, és reménykedünk egy kedvezőbb gazdasági helyzetben. Remélem, hogy méltónak találnak a folytatásra engem és csapatomat is, és megtisztelnek támogatásukkal!

Horinka László polgármester